Reportage Het Ondernemersbelang

eFBé beveiligingen bv: Nog voor de brand uit de brand

“Dit is volgens het FB keurmerk.” Die opmerking maakte een medewerker van eFBé toen hij bezig was met het mooi wegwerken van kabels van een brandveiligheidsinstallatie. De klant, toevallig bekend met keurmerken, heeft lang naar het FB keurmerk gezocht. Uiteindelijk bleek dat het Fred Bennink keurmerk te zijn. Altijd de best passende oplossing en een perfecte afwerking.

Fred en Erik Het OndernemersbelangeFBé beveiligingen wordt geleid door Fred Bennink en zijn zoon Erik. Ze vullen elkaar perfect aan. Fred is van oorsprong instrumentmaker en Erik heeft veel kennis van elektrotechniek. Het bedrijf uit Gouderak heeft 27 jaar ervaring met brandpreventie en blusmiddelen en is een erkend NCP REOB brandbeveiligingsbedrijf. Ook levert eFBé producten zoals pictogrammen voor blustoestellen en vluchtwegbewegwijzering en overige veiligheidspictogrammen. Maar ook voor verbanddozen en andere kleinere veiligheidsattributen is eFBé het juiste adres. eFBé is importeur van het brandblussermerk Gloria. Gloria biedt een uitgebreid programma voor blustoestellen. Fred Bennink: “De voortdurende ontwikkeling van de brandveiligheid in de industrie en handel vraagt Gloria steeds nieuwe brandveiligheidstechnieken te ontwikkelen. Zo blijven wij ook actueel in ons aanbod. Daarnaast ben ik examinator voor de REOB opleidingen en ben ik voor diverse andere brandbeveiligingsbedrijven de verificateur, de controleur van de monteurs”.

Ontwerpen en bouwen
Fred Bennink: “We ontwerpen en bouwen brandblusinstallaties voor object beveiliging voor schepen en andere objecten zoals diverse machines. Dit is vaak specifiek op het object gericht maatwerk. Het is iedere keer weer de uitdaging om een betere en effectievere oplossing te bedenken dan de concurrentie. Door onze actuele kennis van zaken zijn wij in staat om op juiste en passende wijze te adviseren en de apparatuur te plaatsen. Daarbij houden we de kosten zo laag mogelijk en zorgen ervoor dat de oplossingen betaalbaar blijven en volledig voldoen aan de gestelde eisen. We zullen nooit te veel plaatsen. Wij komen regelmatig bij bedrijven waar te veel brandblussers hangen. Dit brengt onnodige aanschaf en onderhoudskosten met zich mee.”

Onderhoud en vervanging
eFBé controleert alle merken en type blustoestellen en brandslanghaspels volgens vigerende regelgeving. “Onze gediplomeerde monteurs voeren reparaties, revisies, uitgebreid onderhoud en hervullingen uit. De reparaties worden volgens de specificaties van de fabrikant met originele onderdelen uitgevoerd.”

Droge blusleidingen
Dat ouderwets in bijzondere omstandigheden nog steeds werkt blijkt wel uit de ‘oude’ wijze van pijpfitten die bij eFBé nog wordt toegepast. Erik Bennink: “Het is steviger en vooral bij verticaal hangende pijpen is dit belangrijk. De klemleidingen met rubberen aansluitingen zijn daarnaast ook niet lang brandbestendig. Gevolgen zijn lekkages en niet goed werkende brandveiligheidssystemen.” eFBé beschikt voor het aanleggen van bijvoorbeeld droge blusleidingen over een mobiele werkplaats.

Trainingen
eFBé Beveiligingen BV beschikt over gediplomeerde instructeurs voor eerste levens reddende handelingen, EHBO en brandbestrijding. “Wij delen onze kennis van zaken door trainingen te geven op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV) en ook verzorgen wij de herhalingsbijeenkomsten. Dit doen we volgens de normen van het NIBHV. Voor het blussen van diverse gesimuleerde branden beschikken wij over een mobiele trainingsunit.”

Volgens Fred Bennink worden de gevolgen van een brand nog steeds onderschat. “Het komt regelmatig voor dat hier iemand aan de deur staat die zegt dat we hem gered hebben van veel grotere problemen. Brand is namelijk rampzalig en betekent vaak het einde van de onderneming. Wij helpen ondernemers nog voor de brand uit de brand.”

eFBé beveiligingen BV / Middelblok 194, 2831 BR Gouderak /
E-mail info@efbe.nl / Telefoon 0182 – 37 67 60 / www.efbe.nl /
Volg ons ook op facebook

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

Bron: Het Ondernemersbelang, Groot Haaglanden Editie 2-2016