Succesvolle blussing Sauna Brand met watermist

Sauna brand geblust met Watermist

Afgelopen weekend is er in een door ons beveiligde sauna brand uitgebroken.

Deze sauna is voorzien van een automatische hogedruk watermistinstallatie.

De brand is uitgebroken doordat er op de kachel een doek is gelegd. Door de hitte van de kachel is deze doek gaan branden.

Door het ontbranden van de doek is de watermistinstallatie geactiveerd. Deze heeft de brand in enkele seconden geblust, de stroomtoevoer naar de kachel uitgeschakeld en het brandalarm geactiveerd waardoor de ontruiming gestart kon worden en de brandweer gewaarschuwd werd.

Door de snelle blussing is de schade beperkt gebleven en is een ernstige brand voorkomen. Er was op het moment van het uitbreken van de brand niemand in of bij de sauna aanwezig.

Door het gebruik van water als blusmiddel is er geen nevenschade. Het water wordt met 100 bar verneveld. Door deze hoge druk en fijne waternevel ontstaat er snel een hoog koelend vermogen waardoor de brand direct wordt gedoofd.

Heeft u ook een sauna in uw bedrijf, sportschool, hotel of woning? En wilt u ook dat deze te allen tijde een beginnende brand detecteert en blust? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.