VERGOEDING KOSTEN AED NA EEN REANIMATIE

Uw AED gebruikt bij een reanimatie?

De gemaakte kosten worden vanaf 1 januari 2018 door de
Regionale Ambulancevoorziening vergoed.

Wanneer een AED gebruikt is bij een reanimatie moet deze door de eigenaar weer gebruiksklaar worden gemaakt. De elektroden (pads) moeten vervangen worden en bij sommige AED’s moet ook de batterij worden vervangen.

Deze kosten konden in het verleden verhaald worden op de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Echter, in de praktijk werd hier weinig gebruik van gemaakt door de eigenaar van de AED. Dit om het slachtoffer of de familie hier niet mee lastig te vallen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bij de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) budget beschikbaar gemaakt om deze kosten in het vervolg via de RAV te vergoeden. Dit om het gebruik en aanschaf van een AED zo laagdrempelig mogelijk te maken en om de eigenaren van AED’s niet met onverwachte kosten op te zadelen.

Via de website van Ambulance zorg Nederland kunt u hier meer informatie over vinden.

Ook is hier te vinden hoe u deze kosten kunt declareren.

Wij kunnen de gebruikte AED voor u nakijken en de benodigde onderdelen vervangen zodat de AED weer gebruiksklaar teruggeplaatst kan worden.

Belangrijke informatie:

  • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
  • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
  • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

  • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.