B​lusmiddelen

In ons land ontstaat ieder kwartier ergens een brand die, afhankelijk van de situatie, kan uitgroeien tot een catastrofe. Gelukkig worden veel van deze branden al in een vroeg stadium geblust, als kleine blusmiddelen direct beschikbaar zijn. Want iedere brand begint klein en hoe eerder met de blussing wordt begonnen, des te groter is de kans op succes. Kleine blusmiddelen spelen daarom een belangrijke rol bij de brandveiligheid.

Op de Nederlandse markt zijn er vier verschillende soorten blusstoffen toegestaan, te weten; poeder, schuim, CO2 en water. eFBé Beveiligingen bv levert voor de verschillende typen blusstoffen een breed scala aan brandblusmiddelen.

In de productspecificaties van de verschillende blusmiddelen vindt u de gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid, bediening en capaciteit

Wij, eFBé Beveiligingen b.v. zijn importeur van het brandblusser merk GLORIA. Wij leveren, onderhouden en repareren alle merken en type blusmiddelen.

Automatische blusinstallaties

In de huidige bedrijfsstructuur is elektronica een onmisbare schakel. Brand is de grootste vijand van deze processen.
eFBé Beveiligingen bv is gespecialiseerd in het beveiligen tegen brand voor dit soort objecten.

Poederblussers

Poederblussers zijn universeel inzetbaar voor het blussen van vaste stoffen, vloeibare stoffen en gasbranden(brandklassen A, B en C) en tevens inzetbaar bij zowel hoge als lage temperaturen.

Schuimblussers

Schuimblussers zijn inzetbaar voor het blussen van vaste stoffen en vloeibare stoffen. Schuim veroorzaakt aanzienlijk minder nevenschade aan apparatuur en producten in de directe omgeving dan een poederblusser.

Koolzuursneeuwblussers

Koolzuursneeuwblussers (CO2 blusser) zijn inzetbaar voor het blussen van elektrische installaties, ruimtes waar kostbare apparatuur staat, vloeistof branden en ruimtes waar schade aan levensmiddelen moet worden voorkomen (HACCP).

Brandslanghaspels

Het gebruik van kunststoffen in de haspel is beperkt tot niet-dragende delen, hiermee is gekozen voor degelijkheid die zich vertaalt in probleemloos gebruik, een lange levensduur en een gegarandeerde bluskracht wanneer dit nodig is. Na een kwaliteitscontrole, welke bestaat uit o.a. druktest van 20 bar waterdruk en 7 bar luchtdruk verlaat de Pro-line haspel degelijk verpakt de fabriek.

Bluswagens

De bluswagens hebben een grotere capaciteit en kunnen daardoor ook bij grotere beginnende branden worden ingezet.
Tevens mag een verijdbare eenheid er volgens de NEN4001 in grote, hoge ruimte en buitenopslag een aantal draagbare blustoestellen vervangen. Hierdoor zijn er in grote ruimtes minder blusmiddelen nodig.