Brandmeldinstallaties

eFBé Beveiligingen b.v. voert onderhoud aan brandmeld-/ontruimingsinstallaties uit conform de NEN2654-1/2. Hoewel de installatie geschikt is voor jarenlang gebruik, is het verplicht de apparatuur periodiek te laten controleren op een goede werking. Het preventieve onderhoud omvat de verrichtingen die noodzakelijk geacht worden om de brandmeldinstallatie op de bedrijfszekerheid te inspecteren.

Daarnaast installeren wij ook nieuwe installaties. Dit kan zijn ter vervanging van een oude installatie, bij nieuwbouw of doordat er vanuit het bevoegd gezag of de verzekeraar andere eisen worden gesteld (door bijvoorbeeld een andere gebruiksfunctie van diverse ruimtes).

eFBé Beveiligingen b.v. is gespecialiseerd in het van A tot Z leveren en installeren van brandmeldinstallaties. Daarbij moet u denken aan:

  • Opstellen Programma van Eisen;
  • Projecteren van de brandmeldinstallatie;
  • Leveren en installeren van de brandmeldinstallaties na goedkeuring PvE door de brandweer;
  • Opstellen Rapport van Oplevering en Installatie Attest;
  • Vervaardigen van revisietekeningen van de brandmeldinstallatie;
  • Certificeren brandmeldinstallatie;
  • Jaarlijks preventief onderhoud brandmeldinstallatie;
  • Beheerder brandmeldinstallatie taken (opgeleid persoon “OP”).

Tevens kunt u bij ons terecht voor het leveren en installeren van gesproken woord ontruimingsinstallaties type A.