Ontruimingsplannen en plattegronden

Plan van aanpak ontruimingsplan conform NTA 8112.

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen in dat gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van de grote rook- en hitteontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. eFBé Beveiligingen b.v. richt zich op deze ontruimingsplannen en een aantal aanverwante producten en diensten.

Wetgeving en normen

In het Bouwbesluit zijn de bouwtechnische eisen voor veilige gebouwen beschreven.
In het Gebruiksbesluit zijn de installatietechnische en organisatorische eisen voor veilig gebruik van gebouwen aangegeven. Uit de laatstgenoemde van deze twee richtlijnen blijkt de noodzaak van het opstellen van een ontruimingsplan.

Hoe moet een ontruimingsplan opgesteld worden:

Bij het schrijven van een ontruimingsplan is het advies uit te gaan van een brand als calamiteit. Het ontruimingsplan zoals wij u adviseren op te stellen is voor alle calamiteiten (zoals een bommelding of een lekkage in een gasleiding) van toepassing.

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe een gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, wat essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming.

Voor het opstellen van een ontruimingsplan zijn een aantal afspraken gemaakt. Omdat de brandweer zelf ook gebruik kan maken van een deel van het ontruimingsplan was het wenselijk om een aantal zaken, zoals de indeling van het voorblad, het gebruik van pictogrammen en de uitwerking van de tekeningen te standaardiseren.

Om een ontruimingsplan overzichtelijk op te stellen en om een eventuele ontruiming ordelijk en goed georganiseerd te laten verlopen is er een globale leidraad voor het opstellen van een ontruimingsplan. Omdat nagenoeg iedere organisatie anders is, zult u elk plan moeten aanpassen aan de specifieke zaken en wensen.

Tekeningen:

Een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan vormen de tekeningen. Om deze tekeningen te kunnen vervaardigen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over recente bouwtekeningen, een terreintekening of situatieschets. Het is een voordeel wanneer u de tekeningen digitaal aanlevert. Hierdoor hoeven wij het pand niet de digitaliseren.

De gegevens die dienen te worden verzameld voor de tekeningen zijn:

 • blussers;
 • brandslanghaspels;
 • handbrandmelders of ontruimingsmelders;
 • afsluiter gas / water / elektra;
 • compartimentscheidingen (30 en 60 minuten);
 • locatie brandmeldcentrale met toebehoren, geen automatische rookmelders;
 • nooduitgang en uitgang;
 • brandweer ingang;
 • droge blusleiding met koppelingen per verdieping;
 • sleutelkluis;
 • hydrofoor.