Brandbeveiliging bij dakwerkzaamheden

Wij krijgen regelmatig vragen over wat een dakdekker aan preventiemiddelen bij zich moet hebben bij werkzaamheden op het dak. De richtlijnen hiervoor zijn in basis vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO wet).
In artikel 5 van de ARBO wet is vastgelegd dat de werkgever schriftelijk vastlegt welke risico’s er zijn en welke risicobeperkende maatregelen hiervoor getroffen moeten worden. Dit moet door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden vastgelegd.

Om eenheid in de te nemen risico beperkende maatregelen te krijgen zijn er vaste afspraken vastgelegd in de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Deze afspraken zijn samen met VEBIDAK, FNV Bouw en CNV Vakmensen gemaakt. Daarnaast zijn er door diverse brancheorganisaties brancheafspraken gemaakt.

In artikel 14 van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven staat het volgende:
De werkgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat bij werkzaamheden op het dak minimaal twee brandblussers van 12 kilogram per stuk aanwezig zijn. De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat op het werk een deugdelijke verbanddoos voorhanden is.

Verder zijn er de volgende brancheafspraken gemaakt:

  • 2 ABC blussers van 12 kg per werkplek
  • branddekens en/of blusdekens
  • 2 ABC blussers van 12 kg extra bij bitumenketel (of bluspoeder)

Advies om verder bij de hand te houden:

  • brandwondengel
  • een emmer schoon water
  • mobiele telefoon (voor hulp bij nood)

De brandblussers moeten onderhouden en verzegeld zijn conform de NEN2559.

De blussers en blusdeken moeten worden geplaatst op een goed zichtbare, goed bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de werkplek.

Op werkplekken waar werkzaamheden met brandrisico worden uitgevoerd, moet elke medewerker altijd minimaal twee ABC-brandblussers (van 12 kg) kunnen zien. Deze brandblussers moeten op hetzelfde dakvlak staan (de werkplek genoemd). De kortste weg naar de brandblussers moet veilig, ononderbroken en obstakelvrij zijn. Maximaal drie werkplekken op een dak mogen gebruikmaken van dezelfde brandblussers.

Let op: in een verzekeringspolis kunnen andere voorwaarden dan de bovengenoemde staan. Dat zijn echter minimale regels, gericht op het voorkomen van aansprakelijkheid.

Wat betekent dit concreet voor u als dakdekker.
Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op het dak met brander (open vuur) of föhn moet u minimaal het volgende zichtbaar en goed bereikbaar op het dak hebben staan:
2 stuks onderhouden en verzegelde 12 kg ABC poederblussers
Een blusdeken van 1,8 x 1,8 meter

Verder moet er op het werk een verbandtrommel en een BHV-er aanwezig zijn.

Voor alle hierboven genoemde maatregelen kunt u bij ons terecht.
Wij kunnen een RI&E met plan van aanpak voor u opstellen, alle veiligheidsmiddelen zoals brandblussers, blusdekens, brandwondengel en verbandtrommel leveren.

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op.