BHV Opleidingen

In de Arbowet staat dat elke werkgever zich goed moet voorbereiden op eventuele ongevallen en brand. (artikel 3-1e en 15).
Een goede BHV (Bedrijfs Hulp Verlenings) organistatie kan de oplossing zijn.
eFBé Beveiligingen b.v. verzorgt BHV opleidingen, AED en reanimatie opleidingen bij u intern.
eFBé Beveiligingen b.v. beschikt over gediplomeerde instructeurs voor eerste levensreddende handelingen, EHBO en brandbestrijding. Wij beschikken over een mobile trainingsunit waar diverse branden in gesimuleerd kunnen worden. Tevens beschikken wij over alle middelen om EHBO, AED en reanimatie trainingen te verzorgen.

Ontruimingsoefeningen worden bij u georganiseerd met gebruikmaking van de bij u aanwezige faciliteiten.
Zo worden uw medewerkers in hun eigen omgeving opgeleid om bij een eventuele calamiteit snel en vakkundig te werk te kunnen gaan.

Ook kunnen wij u adviseren over alle mogelijke voorzieningen die nodig zijn om bij een ontruiming en/of calamiteit alles in goede banen te kunnen leiden.

eFBé Beveiligingen b.v. werkt conform de richtlijnen van het NIBHV, Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad.